DOKUMENTY FIRMY

Każde biuro podróży zajmujące się organizowaniem imprez turystycznych powinno posiadać następujące dokumenty:

 

  1. Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego
  2. Gwarancja Ubezpieczeniowa 2022/2023
  3. Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
  4. Numer REGON
  5. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP

 

Nasza firma dodatkowo jest członkiem POLSKIEJ IZBY TURYSTYCZNEJ:

 

  1. Certyfikat członkostwa w POLSKIEJ IZBIE TURYSTYCZNEJ

 

 

 

 

 

X
I